KVINNOFRID VÅLD MOT KVINNOR KONTAKTA OSS RIKSORGANISATIONEN (Roks)
Kvinnojouren Olivia är en mötesplats för kvinnor. Vi startade vår verksamhet 1987. Kvinnojouren Olivia är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden.

Kvinnojouren Olivia:
...arbetar för ett jämställt samhälle, fritt från våld mot kvinnor och barn.
...arbetar i feministisk anda för en förändring av kvinnors livssituation genom att synliggöra och motverka mäns våld mot kvinnor.
...verkar för att stärka kvinnors och tjejers självkänsla och självförtroende.
...erbjuder stöd och rådgivning per telefon eller vid personliga besök.
...erbjuder skyddat boende. Vi har ett hus med plats för fyra kvinnor. Du får eget rum men delar kök och andra gemensamma utrymmen.
Kvinnor stödjer kvinnor utan krav eller krångel!

Kvinnojouren är ingen institution. Det skrivs inga rapporter. Alla som arbetar på kvinnojouren Olivia har avlagt tystnadslöfte. Du kan vara anonym när du kontaktar oss. Det finns alltid tid för ett samtal. Vi lyssnar, tror på dig och stöttar dig i de val du själv gör.

På dagtid träffar du någon som kan hjälpa dig med olika praktiska frågeställningar, informera dig om dina rättigheter, har tid för samtal och vägledning och stödjer dig om du vill kontakta någon myndighet, organisation eller advokat. Självklart är dina barn välkomna att följa med.

Ring när du känner att du vill prata med någon eller om du behöver skyddat boende. Tillsammans skapar vi en hemlik atmosfär i vårt hus. - Du får träffa andra kvinnor som är i samma situation som du.

Orolig över att någon ser var du har surfat någonstans?
Läs här om hur man kan dölja sin webbhistorik och hur man kan surfa utan att några spår lämnas på den dator man surfar på!         surfa_sakert.pdf
© Copyright 2010, Kvinnojouren Olivia