Frågor & svar 

Här hittar du svar på några av de vanligaste ställda frågorna till oss på Kvinnojouren Olivia. 

Vilken är den vanligaste frågan från kvinnor som söker stöd på kvinnojouren?

Oftast brukar kvinnor som vi möter be om ursäkt för att de tar vår tid och säga att det nog finns kvinnor som behöver vårt stöd mer än dom för att de inte blir fysiskt slagna. Vi är då noga med att förklara att de flesta kvinnor vi möter säger så och att psykiskt våld också är våld. Det är lika allvarligt att utsättas för fysiskt och psykiskt våld som det är att utsättas för våld av annan karaktär såsom ekonomiskt, materiellt, sexuellt, latent eller försummelse.

Tryck här för att läsa mer om olika former av våld

Vad händer om jag kontaktar er? Får socialtjänsten information om det?

Kvinnojouren Olivia har tystnadsplikt, vi är ingen myndighet och har ingen dokumentationsplikt. Till oss kan du komma som anonym och du behöver inte uppge ditt namn. Om du berättar ditt namn och vi är oroliga att ett barn far illa har vi anmälningsplikt till socialtjänsten.

Kan jag bli anklagad för kidnappning om jag tar med mig mitt barn till skyddat boende?

Om du har vårdnad över ditt barn så kan du inte bli anklagad för kidnappning.

Vilket skydd har jag och mina barn rätt till om vi lämnar en hotfull och våldsam man?

Om din man till exempel hotar dig och säger att han kommer att döda dig, att ingen kommer tro på dig eller att han kommer få barnen om du lämnar har du och barnen rätt till skyddat boende. Om en kvinna och barn lever i en situation där de riskerar att utsättas för någon form av våld eller förföljelse har ni rätt till skyddat boende. På vårt skyddade boende finns personal och ideella som hjälper till med det som kvinnor och barn behöver stöd med. Vi på Kvinnojouren Olivia tror alltid på dig och kan stötta i kontakt med myndigheter och rättsväsendet. 

Vad gäller för barn som bor ihop med någon som är våldsam?

Många kvinnor säger att de inte tror att barnen vet något om det våld som sker i hemmet eftersom att det kanske sker då barnen är i ett annat rum eller sover. Barn vet mycket mer än vad en kan tro. Den stämning som blir i hemmet när någon utövar våld känner de av. Det tysta, psykiska våldet i form av kontroll, blickar eller tonen på rösten uppfattar barn i alla åldrar. Om ingen pratar om vad det är som händer och hjälper barnen att sätta ord på de känslor de får finns risk att barnen tror att de själva är ansvariga för det som händer. Barn som utsätts för att bevittna våld mot en närstående har själva stort behov av att få prata om sin situation. På Kvinnojouren Olivia har vi personal som är utbildade i att ha samtal med barn om våld. 

Tryck på länkarna nedan för att få mer information.

Bris – Barnens Rätt i Samhället

Tips och råd till dig som är barn eller ung – Rädda Barnen (raddabarnen.se)

Vad kan jag göra om jag är orolig för att en vän är utsatt för våld?

Våga fråga men pressa inte kvinnan till beslut som hon inte är redo att ta eller att prata om sin situation. Informera kvinnan att hon alltid kan prata med dig och att du stöttar henne i sina beslut. Visa på att hon är värd någonting bättre. Det kan ta tid för kvinnan att våga berätta om sin situation men när hon är redo vet hon att hon kan prata med dig om våldet.  Lyssna utan att döma eller kritisera, tro på kvinnan när hon berättar om sin våldsutsatthet. Var tydlig med att våld alltid är den våldsutövandes fel, lägg skulden där den ska vara. Informera om vart hon kan vända sig.

Tryck här för att läsa mer