Stöd & råd 

Har någon utsatt dig för hot eller våld? Har någon tvingat dig till sex? Är din partner svartsjuk och kontrollerande? Hos oss kan du få stöd och hjälp.

Vi erbjuder stödsamtal per telefon eller i våra lokaler. Vi har också ett skyddat boende för kvinnor och barn som tvingats lämna sitt hem på grund av våld.

 

Samtalsstöd

Vi på kvinnojouren Olivia har lång erfarenhet av att samtala med kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för olika former av våld. Vi samtalar även med anhöriga och andra personer som kommer i kontakt med våldsutsatta kvinnor och barn. Vi håller stödsamtal både per telefon och i våra lokaler. Vi kan även mötas upp för samtal på en neutral plats. Samtalen är kostnadsfria och du har alltid rätt att vara anonym. Om du vill boka in ett stödsamtal så kan du antingen kontakta oss via mejl eller telefon. Oavsett när våldet har skett så är du alltid välkommen att kontakta oss. Om du inte talar svenska eller engelska så ordnar vi tolk.

Tips till dig som lever med våld

  • Berätta för någon om din situation.
  • För dagbok över vad det är som händer, skriv tid och plats. Om du har möjlighet så spela in situationer som du upplever som hotfulla. Att skriva hur den våldsutövande får dig att må, tänka och känna är viktiga saker att dokumentera.
  • Dokumentera skador. Fotografera skadorna själv eller uppsök en läkare som kan hjälpa dig att dokumentera.
  • Ring en kvinnojour för att samtala kring din situation. Du kan alltid vara anonym.
  • Förbered en flyktväska med saker som är viktiga för dig tex dokument, ID-handlingar, pengar, bankkort.
  • Stäng av telefonen om du bestämt dig för att åka till en kvinnojour och du inte vill att mannen ska veta vart du är någonstans. Om du är osäker på hur du stänger av platstjänster, stäng av telefonen helt.

Skyddat boende

Behöver du skydd? Identifierar du dig som kvinna och är rädd för din partner eller någon annan så kan du behöva skydd. Vi har ett skyddat boende som fungerar som en fristad för kvinnor och barn. Kontakta oss gärna så kan vi göra en gemensam bedömning över din situation. Det är alltid kvinnans känsla som styr vårt beslut. Hos oss kan du bo i vårt skyddade boende en kortare eller längre tid. Vi har ett hus med plats för fyra kvinnor och deras barn. Tillsammans skapar vi en hemlik atmosfär i vårt hus. Du får träffa andra kvinnor som är i liknande situation som du. Personal finns på plats varje dag och det går att nå oss per telefon dygnet runt. Efter placering på skyddat boende finns ibland möjlighet att överta en av våra utslussningslägenheter. Vi har en lägenhet som är anpassad för personer med fysiska funktionsvariationer och för våldsutsatta kvinnor som har husdjur.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot kvinnor med aktivt missbruk i vårt skyddade boende då vi har barn boende hos oss.

 

Anhörig

Det kan vara svårt att veta hur man ska gå till väga för att stötta sin anhöriga som blir utsatt för våld. Vad som är viktigt att tänka på är att våldet angår oss alla. Vi har alla ett ansvar som medmänniskor att stötta våldsutsatta kvinnor och särskilt i de fall som det finns barn i familjen.

Det är viktigt att…

….våga se och våga fråga. Det kan ta tid för kvinnan att våga berätta om sin situation men när hon är redo vet hon att hon kan prata med dig om våldet. Informera kvinnan att hon alltid kan prata med dig och att du stöttar henne i sina beslut. Visa på att hon är värd någonting bättre.

… lyssna utan att döma eller kritisera. Det är viktigt att inte försöka hitta förklaringar till mannens beteende. Var tydlig med att våld alltid är den våldsutövandes fel, lägg skulden hos mannen.

…. inte ge upp. Ingen kvinna väljer att leva i en relation där hon blir utsatt för våld men det kan kännas övermäktigt att lämna en sådan relation. Om kvinnan har upprepade märken eller sår på kroppen som hon har olika bortförklaringar till hur de uppkom så är det en indikation på våld. Om kvinnan slutar delta i sociala sammanhang som hon tidigare uppskattat så ska detta ses som en varningssignal. Är kvinnan inte längre mentalt närvarande kan detta vara ett tecken på att hon är utsatt för stress. Om du upplever att kvinnans partner kontaktar henne ofta kan detta tyda på att han försöker kontrollera henne.

… lämna information om var hjälp finns att få.

… ringa polisen om det är akut, 112 eller 114 14!

… att alltid tro på kvinnan när hon berättar om sin våldsutsatthet. Det som kvinnan berättar är oftast bara en bråkdel av det som hänt. Om kvinnan själv förminskar eller normaliserar våldet är det viktigt att inte följa med i detta. Kvinnan hoppas ofta in i det sista att mannen ska förändra sig till det bättre vilket sällan sker. Upplys kvinnan om att våldet oftast eskalerar och att det inte kommer bli bättre.

… inte prata om din oro för kvinnan i närheten av den våldsutövande mannen.

… fråga kvinnan hur hon vill ha hjälp av dig.

… du kan alltid göra en orosanmälan till socialtjänsten om du är orolig över att ett barn far illa, detta kan du även göra om du upplever att en kvinna far illa.